Bezoekers van de website verklaren zich onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

De personen die verantwoordelijk zijn voor deze website https://modulart.be zijn

Site redacteur:

De heer Ghislain de Changy
Bedrijfsnummer: BE 0870 933 801
Bank BE40 0014 4714 4720 7563
Redactioneel Beheerder: De heer Gaetan Del Marmolol
218 Havenstraat, 1480 Tubize
Telefoon: 00 32 00 (0)2 366 23 03 – Fax: 00 32 (0)2 366 28 28 33
E-mail: [email protected]
Website: https://modulart.be

Accommodatie:

Gastheer: Siteground
Prim 19,28004 Madrid – SPANJE
Website: https://www.siteground.com/

Ontwikkeling:

Dkoop BVBA
N° BCE: 0865.041.248.
Adres: Vallavillestraat 36b, 7870 Lens
Website: https://dkoop.be

Gebruiksvoorwaarden:

Deze website is geoptimaliseerd voor alle belangrijke browsers en mobiele apparaten.

De uitgever van de site, de heer Ghislain de Changy, gebruikt alle middelen waarover hij beschikt om betrouwbare informatie op de site beschikbaar te stellen. Er worden regelmatig updates gemaakt om de informatie up-to-date te houden. Er kunnen echter nog fouten of weglatingen optreden. De heer De Changy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor enig nadeel dat daaruit voortvloeit. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid van de informatie op de site te verzekeren. Hij/zij kan de webmaster informeren over wijzigingen die voor hem/haar relevant lijken.

Cookies: Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat op de harde schijf van de gebruiker wordt geplaatst door de server van de bezochte site of door een derde partij (reclamentnetwerk, dienst webanalyse, enz.). Een cookie wordt over het algemeen geacht een bezoeker te herkennen wanneer hij of zij terugkeert naar een website. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder cookies te accepteren.

Hypertext links:

Het is specifiek voor het internet om hyperlinks te maken van sommige sites naar andere. Aangezien de heer Ghislain de Changy geen middelen heeft om externe bronnen te controleren op https://modulart.be, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites of voor enige schade veroorzaakt door het surfen op deze externe sites. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de verantwoordelijkheid en risico’s op zich te nemen tijdens het surfen op het internet van de ene site naar de andere en de gebruiksvoorwaarden van de sites die hij of zij bezoekt te lezen.

Verleende diensten:

De activiteiten van SA Modulart worden beschreven op de website https://modulart.be.

De teksten en foto’s die op de website worden geplaatst zijn niet contractueel en kunnen gewijzigd zijn tussen het tijdstip van hun plaatsing en het tijdstip waarop de gebruiker de pagina bezoekt. Zij kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De heer de Changy behoudt zich het recht voor om elke inhoud op de site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Contractuele beperking van gegevens:

Internetgebruikers die content van de site downloaden (foto, bestand,…) doen dit op eigen risico. Noch Mr. de Changy noch Modulart SA kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van deze download.

Bezoekers van de site verbinden zich ertoe dit te doen zonder de stabiliteit van de site in gevaar te brengen.

De heer Ghislain de Changy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die in het kader van deze website zijn opgezet in de richting van andere bronnen op het internetnetwerk.

Intellectuele eigendom:

De inhoud van de site https://modulart.be: teksten, afbeeldingen, logo’ s, video’s en video’s zijn exclusief intellectueel eigendom van het bedrijf Modulart met uitzondering van merken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Het is ten strengste verboden de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van de heer De Changy. Namakers of plagiaatmakers kunnen in rechte worden vervolgd.

Procesvoering:

De wettelijke mededelingen en gebruiksvoorwaarden van de website https://modulart.be zijn onderworpen aan de wetten van het Koninkrijk België. In geval van geschillen of geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. Voor handelsgeschillen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van de Waalse Brabantse Rue Clarisse, 115 B-1400 Nijvel.

Persoonlijke gegevens:

Bezoek https://modulart.be. U wordt geleid om uw gegevens per e-mail of telefoon achter te laten. U kunt weigeren om persoonlijke gegevens te verstrekken, u kunt geen toegang krijgen tot bepaalde pagina’s van de website of opnieuw gecontacteerd worden.

Om het verkeer van onze website te analyseren, kan tijdens het browsen verschillende informatie worden verzameld: ip adres, browser, terminal type, geografische gebied, aantal bezochte pagina’ s, tijd besteed aan het surfen op de site. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en om onze dienstverlening te verbeteren.