Op welke manier handelt Modulart ten voordele van het milieu ?

icone-developpement-durable

Dankzij haar innovatief concept en de perfecte aanpassing aan de huidige evoluties, ondersteunt Modulart de veranderingen die ons te wachten staan. Sterker nog, Modulart neemt hier actief deel aan!

De milieuproblematiek is een prioriteit geworden . Wij zien het dan ook als onze taak om onze constructies uit te voeren binnen een dynamiek die volgende aspecten nastreeft : de verbetering van de levenskwaliteit, de integratie van de bouwsite en het respect voor het milieu.

Het is voor ons van essentieel belang om, bij de de uitwerking van onze modellen, te handelen ten voordele van duurzame ontwikkeling. De normen en eisen inzake energie-efficiëntie zullen de komende jaren snel evolueren. Ons doel is dan ook om op deze veranderingen te anticiperen : zo bouwen wij onze woningen om zo lang mogelijk stand te houden.

Door continu bezig te zijn met de constructieketen in zijn geheel : van het ontwerp tot de installatie van de elektrotoestellen, kan Modulart op efficiënte wijze de impact van de gebouwen op het milieu controleren en bijgevolg sterk verkleinen.

  • In de fabriek: door de recyclage van het productieafval , de opslag van het materiaal in grote hoeveelheden, de keuze van een doeltreffend ventilatie-en verwarmingssysteem, …
  • Op de bouwsite:  door de geringe impact van onze funderingen op het terrein, het beperken van de transporttijd en de zo goed als onbestaande hinder op werf (slechts 1 dag), …

Deze globale strategie laat ons toe om op alle vlakken van het bouwproject effectief te handelen. Het is namelijk inderdaad zo dat duurzaam bouwen neerkomt op het redeneren in termen van levenscycli : van de productie tot de recyclage, gaande langs het transport en de uitvoering. Laat ons niet vergeten dat beton makkelijk te recycleren is aan het einde van zijn levensduur die vaak meer dan 100 jaar bedraagt.